در این بازی، بازیکنان نقش فرماندهی را در سازمان نورتک بازی می کنند. وظیفه شما دفاع از بخش پایگاه نورتک در برابر امواجی از هیولاهای عظیم است که می خواهند پایگاه را نابود کرده و عملیات معدن کاری نوار نورتک را از بین ببرند.

یک واحد چتر باز فضایی پیشرفته را تحت هدایت خود بگیرید. از پایگاه سازمان در برابر حمله هیولا های وحشتناک جلوگیری کنید. این بازی اندروید شما را به جزیره ای دور می برد که یک سازمان بین سیاره ای در حال برداشت منابع با ارزش و انجام تحقیق است. متاسفانه، انسان ها در این سیاره تنها نیستند. هیولاهای عظیم می خواهند قلمرو بشریت را از بین ببرند. برای این کار، برای مبارزه با این هیولا ها، از سربازان مختلف، تجهیزات نظامی، سلاح ها و دیگر ابزار استفاده کنید و به تنهایی یا همراه با دوستان در برابر آنها بایستید. شما به همراه دوستان خود باید به کشتار بی پایان وحشت بپردازید. هدف ماموریت از بین بردن این موجودات نیست، بلکه فقط باید سعی کنید تا بیشتر از آنها زنده بمانید.

در ۹ دور مبارزه مختلف با این هیولاها زنده بمانید و پایگاه در ماموریت خود موفق خواهد شد و شما و دوستانتان می توانید زنده بمانید تا باز هم بجنگید.

این نسخه از بازی مود شده می باشد.