دفتر خاطرات زیبا با Diaro Diary Writing V 2.1.3

 

Diaro Diary Writing یک دفتر خاطرات زیبا و کامل از هر لحاظ برای گوشی اندرویدی شما به حساب می اید! شما میتوانید خاطرات خود را در  ان ذخیره کرده در صورت تمایل عکس به ان اضافه کنید تاریخ بزنید و از مهم تر از همه بر روی خاطرات password بگذارید تا کسی جز شما نتواند به اطلاعات شما دسترسی بیدا کند!

 

دفتر خاطرات زیبا با Diaro Diary Writing V 2.1.3