Richman 4 Fun

از بازی کلاسیک و جذاب مونوپولی در دنیای مرد ثروتمند لذت ببرید، جایی که در آن می توانید از استراتژی های کسب و کار خود استفاده کنید و تبدیل به یکی از میلیونرها شوید و دنیای خود را بسازید. در این بازی کارت های مختلفی وجود دارند که باید با استفاده از آنها استراتژی های خود را طراحی کنید. شخصیت های بامزه و صدا های منحصر به فرد شخصیت ها لذت خاصی را به این بازی می دهند. این بازی در داخل خود سه بازی کوچک نیز دارد: گرفتن سکه، شلیک خدا و قایم کردن خرگوش. در این بازی های کوچک شما می توانید امتیازات لازم را برای خرید کارت بدست آورید! هر وقت که توانستید می توانید این بازی ها را تمرین کنید تا مهارت و تبحر خود را در این بازی بالا ببرید. برای اینکه به سرعت ثروتمند شوید، سرمایه خود را در بازار سهام افزایش دهید.

بازی مونوپولی بدین صورت است که شما باید با کارت های مختلف، زمین ها و ملک هایی در این بازی خریداری کرده و با توسعه و ارتقا آن ساختمان ها، قیمت آنها را بالا ببرید. مراقب خدایان باشید! خود را در اختیار خدایان خوشبختی قرار دهید که به شما کمک می کنند ساخت و ساز انجام دهید، اجاره بیشتری دریافت کنید و یا اجاره کمتری پرداخت کنید. اما از خدایان بدبختی در این بازی دوری نمایید. بازیکنان با ورود به ساختمان های شما باید بابت آنها اجاره پرداخت کنند. هرچه ساختمان شما بزرگتر و پیشرفته تر شده باشد، قیمت اجاره آن هم بالاتر می رود.

ویژگی های اصلی بازی:

– کارت های مختلف که باید با استفاده از آنها استراتژی های خود را طراحی کنید.

– شخصیت های بامزه و صدا های منحصر به فرد شخصیت ها

– مراقب خدایان باشید! خود را در اختیار خدایان خوشبختی قرار دهید که به شما کمک می کنند ساخت و ساز انجام دهید، اجاره بیشتری دریافت کنید و یا اجاره کمتری پرداخت کنید. اما از خدایان بدبختی در این بازی دوری نمایید.

– این بازی در داخل خود سه بازی کوچک نیز دارد: گرفتن سکه، شلیک خدا و قایم کردن خرگوش. در این بازی های کوچک شما می توانید امتیازات لازم را برای خرید کارت بدست آورید! هر وقت که توانستید می توانید این بازی ها را تمرین کنید تا مهارت و تبحر خود را در این بازی بالا ببرید.

– برای اینکه به سرعت ثروتمند شوید، سرمایه خود را در بازار سهام افزایش دهید.