Star Traders 4X Empires Elite

فرماندهی آخرین بازمانده های بشریت را به دست گرفته و در میان ستاره ها یک امپراطوری بسازید. در این بازی جذاب نوبتی استراتژی، شما باید پناهندگان فرار بزرگ را در یک فضای خطرناک به خانه هدایت کنید و یک تمدن کهکشانی جدید بسازید. برای زنده ماندن در تاریکی های فضا، شما باید برای حفاظت از مردم خود بجنگید، گروه های دشمن را کنترل کنید و فناوری های از دست رفته را بازگردانید.

از آنجایی که رهبر یک گروه کوچک از ناوگان اصلی عقب افتاده است، شما چاره ای جز ماندن در دنیا های قابل سکونت نزدیک ندارید، و باید سعی کنید در اینجا موفق شوید.

نیرو های شما در هر نوبت با موجودات فضایی خشمگین روبرو خواهند شد و ناوگان شما در یک جنگ تاکتیکی سخت در منظومه شمسی نبرد کنند. با آمدن امواج درگیری های ستاره ای به سمت امپراطوری، شما با حملات مختلف و بمباران های هوایی ویران کننده روبرو می شوید و باید تلافی آن را سر موجودات فضایی در آورید تا امپراطوری خود را گسترش دهید.

شما باید در این بازی اقتصاد، قلمرو سیاسی و تحقیقات فناوری خود را مدیریت کنید. با استفاده از جاسوس ها، اقتصاد، فناوری و سیاست و سلاح های پیشرفته، شما باید امپراطوری خود را گسترش دهید.

ویژگی های اصلی بازی:

– یک گروه قدرتمندی از بازمانده ها را تبدیل به یک امپراطوری کهکشانی جدید کنید.

– از قلمرو های پناهندگان کهکشانی خود در برابر حمله موجودات فضایی محافظت کنید.

– از راهکار های سیاسی و اقتصادی برای گسترش قلمرو خود استفاده کنید.

– از جاسوس ها برای برتری نسبت به دشمنان استفاده کنید.

– کشتی ها، سلاح ها و فناوری های جدیدی ساخته و به آنها دست پیدا کنید.

– با دنیایی از شخصیت های پویا و ثروتمند داد و ستد کنید.

– کهکشان را بگردید و راز های متعدد آن را کشف کنید.

– چند مرحله سخت و نقشه هایی با اندازه قابل تغییر

– همه چیز را برای نجات و حفاظت از پناهندگان ریسک کنید.