روزی روزگاری اسب بالداری به نام پگا (بر گرفته از پگاسوس افسانه ای) در حال گشت و گذار در جنگ بود. او به همراه دوستش مورد هجوم هیولاهایی قرار گرفت. پگا از خود بی خود شد و هوشیاری اش را از دست داد و پس از مدتی دوباره به هوش آمد. حال پگا دوست خود را گم کرده بود گویا هیولا های ماجرا دوست پگا را در بند خود گرفتار کرده اند. پگا مصمم شد تا دوست خود را از جنگال هیولا ها نجات دهد و به سوی ماجرا جویی قدم گذارد تا بتواند تمام هیولا ها را در مسیر خود شکست داده و دوست خود را نجات دهد.

سکه های بازی را جمع آوری کنید تا به آپگرید های مختلف دسترسی داشته و پگا را قوی تر نمایید همچنین می توانید با دوستان خود با استفاده از لیدر بورد تدارک دیده شده ی بازی به چالش و رقابت پایا پای بپردازید.شما توانایی آن را دارید که در مسیر ماجرا جویی پگا، یاری رساننده برای او باشید.

ویژگی های اصلی بازی :

– مود پگاکرنِ بی نظیر

– هجوم دشمنان متعدد

– نبرد با روئسای غول پیکر در انتهای هر مرحله

– امکان اعمال آپگرید ها برای کمک به شما در این ماجرا جویی

– لیدر بورد

– حضور اسب های پا کوتاه در بازی