Call Master Call Blocker v1.3.3.1 بلاک کردن تماس ها و پیام ها

 

Call Master Call Blocker یک نرم افزار قدرتمند در زمینه بلاک کردن تماس ها و پیام هاست. شما می توانید به راحتی لیستی از شماره هایی که می خواهید به طور خودکار رد شوند و یا پیام از آنها دریافت نکنید را ایجاد کنید تا از آن به بعد آن شماره ها برای شما بلاک شوند. همچنین در این برنامه امکان رمز گذاری نیز وجود دارد.