Chromasphere 1.0.2742 بازی هدایت گوی سه بعدی

 

بازی Chromasphere یک بازی کاملا سه بعدی و با گرافیک بالا میباشید که شما در هر مرحله مسئولیت هدایت یک گوی نورانی را به عهده دارید و باید با گذشتن از مسیر های مختلف آن را به انتهای مرحله برسانید. با به رسیدن به انتهای مرحله به شما یکی از امتیاز های طلایی نقره ای و برنزی داده میشود. بازی بسیار جذاب و سرگرم کننده است و مطمئن باشید ساعت ها مشغول آن خواهید شد.

بازی سرگرم کننده Falling Marbles.v1.4

1

 

اگر شما هم از طرفداران بازی های استفاده کننده از سیستم شتاب سنج گوشی تان هستید از دانلود این بازی پشیمان نخواهید شد.

در این بازی یک تخته متصل به یک موتور چرخان قرار دارد که شما با تکان دادن گوشی می توانید تخنه را به سمت راست یا چپ تکان دهید و ماموریت شما در این بازی این است که گوی ستاره دار را روی تخته نگه دارید و نگذارید تا به زمین بیفتد ، اما این تمام بازی نیست ، بلکه در حین بازی گوی های رنگی در اندازه های مختلف روی تخته میفتد و باعث سنگین شدن یک سمت تخته شما خواهد شد و شما با تکان دادن سریع گوشی نباید بگذارید که گوی اصلی که ستاره دار است بر زمین بیفتد.

از ویژگی های این بازی این است که در عین سادگی محیط آن ، بسیار مهیج است .